SLIM-Ervaring

Een scherpere visie op onderwijs

Omdat we aan de slag gaan met ons nieuwe schoolplan in ons team wilden we onze visie op het onderwijs voor de nabije toekomst scherper krijgen.

We merkten dat het goed was om een positie te bepalen ten opzichte van de stellingen die gekoppeld waren aan de tegenstellingen van de SLIM-scan. We hebben onszelf ‘gedwongen’ om goed na te denken over wat onze drive is. Waarom doen we elke dag dit werk? Daarna hebben we met elkaar gesproken over onze persoonlijke drijfveren en gezamenlijke verwachtingen. Vanuit dat punt hebben we onze nieuwe positie bepaald. 

Door de SLIM-scan en de gesprekken die we daarover hebben gevoerd hebben we een veel beter beeld gekregen over de kracht en zwakte van onze schoolorganisatie. Op een volgend studiemoment gaan we hier verder mee aan de slag en krijgt het concreet vorm in ons schoolplan.

Krijn Verdoes,
CBS Rehoboth, Moerkapelle