SLIM-Ervaring

‘Ik wist niet dat je zoveel verschillende keuzes kunt maken in het lesgeven’

Wat zijn de idealen van tweedejaars pabostudenten en hoe geven ze deze idealen in de praktijk vorm? Deze vragen staan centraal in een module waarin de studenten nadenken over het why, how en what van het onderwijs (Golden Circle, Simon Sinek).

Het komt op een goed moment, meent een van de studenten: ‘Na anderhalf jaar pabo weten we hoe de praktijk werkt en nu zijn we toe aan een verdiepingsslag’. Aan de hand van de SLIM-scan denken de studenten in groepjes na over onder meer eigenaarschap, vorming en flexibilisering in de huidige en in de gewenste situatie. En dat levert verrassende resultaten op. Zo willen de studenten veel meer gericht zijn op vorming dan op rendement, iets dat volgens hen in de praktijk tegengesteld plaatsvindt. Over sommige onderwerpen wordt voor het eerst nagedacht, zoals het verschil tussen formatief en summatief toetsen. ‘Ik wist niet dat je zoveel verschillende keuzes kunt maken in het lesgeven’, reageert een van de deelnemers, ‘echt heel waardevol’. De studenten verwerken alle informatie uiteindelijk in een serie eigen lessen, die ze verantwoorden aan de hand van why  en how. Dan komt het erop aan of de idealen ook in de praktijk standhouden. Aan de goede wil zal het niet ontbreken! 

- Arjan Groeneweg, docent Pedagogiek Driestar hogeschool