SLIM-Ervaring

Samen leren en innoveren op maat blijft de essentie!

Als innovatiemanager van het SLIM-traject heb ik de afgelopen jaren met een aantal basisscholen samengewerkt. Tijdens deze samenwerking heb ik leraren en scholen in beweging zien komen.

De beweging om samen op zoek te gaan naar een gemeenschappelijk ideaal: hoe geven we elk kind onderwijs wat past bij zijn/haar mogelijkheden? 

Dichterbij je ideaal komen vraagt dus om beweging. Niet teveel praten maar vooral doen. Stappen zetten zonder je te overhaasten, passend bij jouw ontwikkeling als leraar en passend bij de ontwikkeling van het team waar je deel van uitmaakt. Gezamenlijk zoeken naar wat de school, de leerlingen en jou als leerkracht een stap verder gaat brengen. Alle kinderen, elke dag naar huis laten gaan, met glimmende ogen, omdat ze hebben ervaren dat leren een kostbaar geschenk is. Ik denk dat dit een ideaal is dat elke leraar hoog in het vaandel heeft staan, maar wat in de praktijk van elke dag niet zomaar te realiseren is. Het vraagt een andere kijk op leren en ontwikkelen van leerlingen. Een gepersonaliseerde kijk. De didactische driehoek komt zo in beweging. In de diverse SLIM trajecten, die op verschillende manieren, met verschillende onderwerpen gestart zijn, ontdekten we veel gemeenschappelijke punten rondom dit ideaal.  De leertaal, leercultuur en leergemeenschap van een school zijn een aantal van die punten. Zo hebben teams ervaren dat de leercultuur die zij in de klas willen, niet vanzelfsprekend de leercultuur van het team is. Door de lerende houding van een team kan er gewerkt worden aan de leercultuur om zo het onderwijsideaal te realiseren.  

In de SLIM aanpak geven we hier handen en voeten aan. De essentie van alle trajecten is en blijft SLIM, samen leren en innoveren op maat!