SLIM-Ervaring

Theorie en praktijk gelijk van toepassing op ons onderwijs

In het voorjaar van 2019 zijn we een pilot gestart met Driestar onderwijsadvies rondom het ontwikkelgesprek en het werken aan vaardigheden.

We ervaren dat de collega’s van Driestar onderwijsadvies op een fijne wijze theorie en praktijk koppelen. Vanuit de gedachte van Biesta (kwalificatie, socialisatie en personificatie) oog voor leren en leven, de vaardigheden die kinderen nodig hebben voor later en het gesprek daarover met het kind. 

Deze kennis kunnen we direct toepassen in ons werk met de leerlingen: in de ontwikkelgesprekken, in het gesprek over doelen en vaardigheden en het leren reflecteren. Daarin bouwen we de vaardigheden op. Van het laten wennen aan de leertaal (gr. 1-2), naar het ‘leren van de leertaal’ (gr. 3-5) naar het gebruiken van de leertaal (gr. 6-8).  Middels dit project helpt Driestar onderwijsadvies ons in de verdere ontwikkeling van ons onderwijs en helpen wij Driestar onderwijsadvies met de verdere ontwikkeling van het nieuwe Zien!.

Gert-Jan van Belzen,
Directeur Willem Farelschool, Hoevelaken